วัดไทยสามัคคี (หลวงพ่อทันใจรัตนมุงเมือง)

ศาสนสถาน อาคารสถานที่

ศาสนสถาน อาคารสถานที่

  • พระพุทธรูปปางประสูติ พระพุทธรูปปางประสูติ

    พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก (ปางประสูติ) พระปางประสูติ หรือ พระพุทธรูปปางประสูติ เป็นปางพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์สุติจากดุสิต เทวโลก ประสูติในอิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ ๗ ดอก

    อ่านเพิ่มเติม...

  • พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

    พระเจ้าทันใจ  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ การทำพิธีปั้นองค์พระ มีกำหนดการที่ สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทย ที่พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กำหนดเวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ

    อ่านเพิ่มเติม...

วัดไทยสามัคคี
กิจกรรมท่องเที่ยว

 

กราบนมัสการพระเจ้าทันใจ

 

กราบสักการะรอยพระพุทธบาท

 

กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสูติ

กราบนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมไม้แกะสลัก

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รวมภาพกิจกรรม

ที่ตั้ง
บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์
087 851 1899